17 kwietnia 2020

Zastępcze wykonanie czynności

Droga do skutecznego zaspokojenia roszczenia bywa kręta. Wyegzekwowanie od dłużnika określonego zachowania jest często znacznie utrudnione, a nawet wygrany proces nie jest w stanie tego zagwarantować. […]
10 kwietnia 2020

Zabezpieczenie interesów wierzyciela: umowa za zgodą małżonka

Zawierając umowy, trzeba pamiętać o zabezpieczeniu swoich interesów. Jedną z takich pomocnych instytucji prawnych jest uzyskanie zgody małżonka dłużnika na zaciągnięcie przez niego zobowiązania, dotyczącego majątku […]
3 kwietnia 2020

Wzajemne rozliczenia dłużników solidarnych

Wielość dłużników przy zobowiązaniu solidarnym bywa źródłem równie wielu problemów, wynikających miedzy samymi dłużnikami. Często dłużnicy odmawiają zapłaty wierzycielowi, powołując się na to, że powinien zapłacić […]
30 marca 2020

Czynność prawna z samym sobą w spółce kapitałowej

Osoby prawne, takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna, to co prawda odrębne podmioty praw i obowiązków, ale przecież nie funkcjonują „same z siebie”. […]
23 marca 2020

Koronawirus a waloryzacja świadczenia pieniężnego.

            Pandemia koronawirusa jest czymś, czego mało kto mógł się spodziewać. Skutki wprowadzonych rozwiązań, zmierzających do powstrzymania wzrostu liczby zarażeń, uczestnicy obrotu gospodarczego będą, wedle szacunków […]
20 marca 2020

Koronawirus a rebus sic stantibus.

            W razie nadzwyczajnej zmiany stosunków gospodarczych często wprowadzane są, w drodze szczególnych aktów prawnych, rozwiązania prawne, pozwalające na uporanie się z zaistniałymi problemami. Mowa na […]
16 marca 2020

Siła wyższa a wykonanie umowy.

            Dobrze skonstruowana umowa powinna zawierać postanowienia, regulujące odpowiedzialność za niewykonanie umowy z przyczyn, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Mało kto przewiduje jednak wprowadzenie stanu […]
9 marca 2020

Kiedy małżonkowie muszą zgodzić się na zawarcie umowy?

We wspólności majątkowej małżeńskiej – czyli najpowszechniejszym ustroju majątkowym małżeńskim – zasadniczo każdy z małżonków może zarządzać majątkiem wspólnym i zaciągać zobowiązania z nim związane bez […]
2 marca 2020

Zwolnienie z długu

Zobowiązanie może wygasnąć z różnych przyczyn. Taki skutek może wywrzeć sytuacja wprost przewidziana w umowie bądź wynikająca z przepisów prawa. Spośród wielu instytucji tego typu doniosłe […]
26 lutego 2020

Dochodzenie wierzytelności w obcej walucie

W dzisiejszych czasach umowy, które zawieramy, często mają tzw. „element zagraniczny”. Powszechny dostęp do internetu i łatwość w wyjazdach do innych krajów powodują, że niejednokrotnie posługujemy […]
21 lutego 2020

Czy zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia?

Roszczenia majątkowe, co do zasady, ulegają nieubłagalnemu przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie takiego terminu dłużnik może skutecznie uchylić się od zaspokojenia roszczenia wierzyciela. Bieg przedawnienia […]
5 lutego 2020

Potrącenie w „Nowym procesie cywilnym”

Instytucja potrącenia w istotny sposób potrafi ułatwić wzajemne rozliczenia. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność […]
21 stycznia 2020

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego rodziców względem pełnoletniego dziecka

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka nie jest absolutny. Zasadniczo obowiązuje względem potomstwa, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku […]
3 stycznia 2020

Zniesławienie przeciwnika procesowego

Dowodząc swoich racji, strony postępowań sądowych często używają „chwytów poniżej pasa” i obrażają swoich przeciwników. Każdy z nas ma godność, której nie można naruszyć – także […]
9 grudnia 2019

Darowizna na rzecz małżonków a zachowek

Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest […]
Zadzwoń: 888 603 800