20 listopada 2019

Uznanie długu, a przedawnienie roszczeń

Przedawnienie to instytucja ograniczająca w czasie możliwość dochodzenia roszczenia. Skutkuje tym, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciw komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego […]
15 listopada 2019

Ochrona dóbr osobistych osób prawnych

Na ogół nawet osoby nie będące prawnikami wiedzą, że każdy z nas ma pewne dobra osobiste. Stanowią one podstawę wszczynania szeregu procesów, często bardzo popularnych – […]
4 listopada 2019

Kilka słów o ofertach

Istnieje wiele sposobów zawarcia umowy. Może być to na przykład efekt negocjacji czy wynik przeprowadzonego przetargu bądź aukcji. W końcu możliwe jest nawet zawarcie umowy w […]
31 października 2019

Ile kosztuje sprawa gospodarcza?

Jednym z podstawowych pytań osób, które poszukują pomocy prawnej, jest to o koszty sprawy sądowej. Podejmując ryzyko zainicjowania postępowania przed sądem, warto wiedzieć, ile – w […]
25 października 2019

Zaginiony testament własnoręczny a sprawa spadkowa

Sprawy spadkowe niejednokrotnie są bardzo trudne. Tam, gdzie w grę wchodzą emocje, rodzinne konflikty i pieniądze, trudno jest wypracować rozwiązanie zadowalające wszystkich uczestników postępowania. Co zaś […]
14 października 2019

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego: doręczanie pism procesowych

Dnia 6 sierpnia 2019 roku ogłoszono jedną z największych nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: KPC) od lat. Zmieniono szereg przepisów, które to zmiany w istotny sposób […]
7 października 2019

Przedsiębiorstwo, a podział majątku

Podział majątku wspólnego małżonków dotyczy wszystkich wartości ekonomicznych, którą objęła wspólność majątkowa. Rozlicza się zatem nieruchomości, samochody, sprzęt RTV i AGD, środki pieniężne, czy nawet wartościowe […]
27 września 2019

Dowody w sprawie o rozwód

Sprawa o rozwód jest rozpoznawana przez sąd okręgowy w procesie. Jest to postępowanie specyficzne, które cechuje się pewnymi odrębnościami, gdy idzie o postępowanie dowodowe. Trzeba mieć […]
23 września 2019

Podział majątku w trakcie rozwodu

Wyrok rozwodowy musi zawierać – poza rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód – kilka obowiązkowych rozstrzygnięć. Mowa jest o orzeczeniach o winie rozkładu pożycia, władzy rodzicielskiej, kontaktach z […]
8 stycznia 2019

Zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa – to czynność dokonywana w przypadku, gdy poweźmiemy informację o tym, że domniemany ojciec będący mężem matki lub byłym mężem, nie jest ojcem dziecka. […]
14 grudnia 2018

Odstąpienie od umowy oraz jej wypowiedzenie

Powszechne jest przekonanie, że od każdej umowy można odstąpić. Przyjmuje się, że dzięki złożeniu pisemnego oświadczenia rozwiązuje się zawarty kontakt i, mówiąc kolokwialnie, problem z głowy. […]
5 grudnia 2018

Stosunek pracy

Jednym ze sztandarowych postulatów wyrażonym w prawie polskim jest zasada swobody nawiązania stosunku pracy, która pojmowana jest przede wszystkim, jako wolność wyboru miejsca, warunków pracy i […]
23 listopada 2018

Umowa NDA – kiedy trzeba zachować poufność

Umowa o zachowanie poufności, zwana też NDA (non-disclosure agreement) bądź CDA (confidential disclosure agreement), jest instrumentem służącym ochronie informacji, których nie chcemy udostępniać nikomu poza naszymi […]
19 listopada 2018

Co powinna zawierać dobra umowa?

Choć możemy nie być tego świadomi, umowy zawieramy codziennie i na każdym kroku. Kładąc na sklepowej ladzie wybraną przez nas gazetę, a następnie uiszczając cenę, zawieramy […]
16 czerwca 2018

Odwołanie darowizny

Wbrew powszechnym poglądom darowizna jest umową. Na jej mocy darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Często zawierana jest pomiędzy bliskimi […]
Zadzwoń: 888 603 800