6 stycznia 2015

Otwarcie spadku i jego znaczenie

Zdarzeniem prawnym, które pociąga za sobą przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego na jego spadkobierców, jest śmierć spadkodawcy. Za chwilę śmierci uznaje się w obowiązującym powszechnie […]
19 listopada 2014

Pomoc finansowa na wsparcie eksportu i promocję za granicą

Rada Ministrów zatwierdziła 4 listopada 2014 r. pakiet czterech rozporządzeń, których przedmiotem jest udzielanie przedsiębiorcom pomocy de minimis, mającej na celu promocję i wspieranie polskiego eksportu. […]
9 listopada 2014

Zwrot kosztów leczenia na terenie UE

Prezydent RP, w dniu 28 października 2014 r. podpisał ustawę z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków […]
2 listopada 2014

Istotne zmiany w prawach konsumenta

Z dniem 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r.), […]
27 października 2014

Zakazanie pobierania “opłat półkowych” nie narusza zasady swobody umów

Trybunał Konstytucyjny w dniu 16 października 2014 r. (sygn. akt SK 20/12), zajął ostateczne stanowisko w sprawie zgodności z Konstytucją art. 15 ust. 1 pkt 4 […]
19 października 2014

Budowa domu jednorodzinnego bez pozwolenia – nowelizacja Prawa budowlanego

Rada Ministrów przyjęła 5 sierpnia 2014 r. projekt nowelizacji Prawa budowlanego przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w którym przewidziano m.in. zniesienie pozwolenia na budowę domu […]
11 października 2014

Projekt zmian prawa spadkowego – skutki braku oświadczenia

Spadek Spadek to nie tylko aktywa, ale także długi – których zazwyczaj nikt nie chce lub nie jest w stanie spłacać. Rada Ministrów w dniu 12 sierpnia 2014 r. […]
5 października 2014

Brak wymogu przebywania w Polsce a renta socjalna

W dniu 18 września 2014 r. weszły w życie regulacje, realizujące wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. (sygn. akt P 11/12), w sprawie […]
18 sierpnia 2014

Ułatwienia w rozpoczęciu działalności gospodarczej

Dnia 12 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych […]
22 kwietnia 2014

Projekt zmian mających na celu szersze wykorzystanie opaski elektronicznej

Opaska elektroniczna Celem ustawy jest stworzenie prawnych podstaw dla jeszcze szerszego wykorzystania w postępowaniu karnym możliwości wynikających z nowych technologii zdalnego monitorowania zachowania człowieka przy użyciu aparatury […]
4 sierpnia 2013

Efektywna walka z pijanymi kierowcami

W dniu 15 kwietnia 2014 r. skierowano do konsultacji społecznych ministerialny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, zawierający szereg propozycji […]
Zadzwoń: 888 603 800