1 listopada 2020

Czyny nieuczciwej konkurencji – rywalizacja nie fair

Prowadzenie biznesu to nieustanne zawody przedsiębiorców – o to, kto zdobędzie więcej klientów, szersze uznanie czy większą renomę. Nie zawsze ten wyścig o sukces opiera się […]
17 czerwca 2020

Jak sprawdzić, czy umowa jest „dobra”?

To, czy umowa jest „dobra”, jest pojęciem względnym. Dla jednej strony dany kontrakt może być szalenie atrakcyjny, a już dla drugiej – szalenie nieopłacalny. Sprawdzenie umowy […]
10 czerwca 2020

Koszty odzyskiwania należności w sprawach gospodarczych

Nieopłacanie faktur na czas to prawdziwa zmora przedsiębiorców. Często kontrahenci traktują datę płatności faktury wyłącznie jako wskazówkę, a nie wiążący termin. Tymczasem zwłaszcza wśród małych firm […]
1 czerwca 2020

Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawidłowo funkcjonowała, konieczna jest dobra współpraca jej wspólników. Niekiedy brak dobrych relacji wspólników uniemożliwia założoną działalność gospodarczą czy też mocno ją […]
30 marca 2020

Czynność prawna z samym sobą w spółce kapitałowej

Osoby prawne, takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna, to co prawda odrębne podmioty praw i obowiązków, ale przecież nie funkcjonują „same z siebie”. […]
23 marca 2020

Koronawirus a waloryzacja świadczenia pieniężnego.

            Pandemia koronawirusa jest czymś, czego mało kto mógł się spodziewać. Skutki wprowadzonych rozwiązań, zmierzających do powstrzymania wzrostu liczby zarażeń, uczestnicy obrotu gospodarczego będą, wedle szacunków […]
20 marca 2020

Koronawirus a rebus sic stantibus.

            W razie nadzwyczajnej zmiany stosunków gospodarczych często wprowadzane są, w drodze szczególnych aktów prawnych, rozwiązania prawne, pozwalające na uporanie się z zaistniałymi problemami. Mowa na […]
16 marca 2020

Siła wyższa a wykonanie umowy.

            Dobrze skonstruowana umowa powinna zawierać postanowienia, regulujące odpowiedzialność za niewykonanie umowy z przyczyn, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Mało kto przewiduje jednak wprowadzenie stanu […]
15 listopada 2019

Ochrona dóbr osobistych osób prawnych

Na ogół nawet osoby nie będące prawnikami wiedzą, że każdy z nas ma pewne dobra osobiste. Stanowią one podstawę wszczynania szeregu procesów, często bardzo popularnych – […]
4 listopada 2019

Kilka słów o ofertach

Istnieje wiele sposobów zawarcia umowy. Może być to na przykład efekt negocjacji czy wynik przeprowadzonego przetargu bądź aukcji. W końcu możliwe jest nawet zawarcie umowy w […]
7 października 2019

Przedsiębiorstwo, a podział majątku

Podział majątku wspólnego małżonków dotyczy wszystkich wartości ekonomicznych, którą objęła wspólność majątkowa. Rozlicza się zatem nieruchomości, samochody, sprzęt RTV i AGD, środki pieniężne, czy nawet wartościowe […]
5 grudnia 2018

Stosunek pracy

Jednym ze sztandarowych postulatów wyrażonym w prawie polskim jest zasada swobody nawiązania stosunku pracy, która pojmowana jest przede wszystkim, jako wolność wyboru miejsca, warunków pracy i […]
23 listopada 2018

Umowa NDA – kiedy trzeba zachować poufność

Umowa o zachowanie poufności, zwana też NDA (non-disclosure agreement) bądź CDA (confidential disclosure agreement), jest instrumentem służącym ochronie informacji, których nie chcemy udostępniać nikomu poza naszymi […]
28 lutego 2017

Umowa deweloperska

Czym jest umowa deweloperska? Umowa deweloperska jest specyficznym rodzajem umowy. Jest to umowa nazwana, a zatem jej charakter prawny, strony, warunki zawarcia, etc. zostały wprost opisane […]
19 listopada 2014

Pomoc finansowa na wsparcie eksportu i promocję za granicą

Rada Ministrów zatwierdziła 4 listopada 2014 r. pakiet czterech rozporządzeń, których przedmiotem jest udzielanie przedsiębiorcom pomocy de minimis, mającej na celu promocję i wspieranie polskiego eksportu. […]