25 maja 2020

Koszty sprawy o rozwód

Często pojawiającym się pytaniem ze strony Klientów Kancelarii jest to o koszty sprawy o rozwód. Warto, przed wniesieniem pozwu, dowiedzieć się, z czym się to wiąże […]
18 maja 2020

W jaki sposób można znieść współwłasność?

Współwłasność jest często konfliktogenną sytuacją, jeśli sami współwłaściciele nie żyją ze sobą w zgodzie. Tak zwane „sprawy działowe” – czyli sprawy o zniesienie współwłasności, o dział […]
11 maja 2020

Dział spadku połączony z podziałem majątku wspólnego małżonków

Osoby szukające pomocy prawnej w związku z koniecznością dokonania rozliczeń spadkowych niejednokrotnie napotykają na podstawowy problem, którym jest brak załatwienia innych formalności związanych ze śmiercią spadkodawcy. […]
1 maja 2020

Zabezpieczenie alimentów na czas procesu rozwodowego

W sprawie o rozwód sąd okręgowy powinien wydać kilka różnych rozstrzygnięć, a nie jedynie rozwiązać małżeństwo stron. W wyroku rozwodowym znajdziemy zatem również m.in. orzeczenie o […]
27 kwietnia 2020

Kiedy można mówić o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego?

Dla rozstających się małżonków ich sprawa o rozwód jest często wyjątkowym zdarzeniem, niestety w negatywnym tego słowa znaczeniu. Wiąże się często z roztrząsaniem przed obcymi osobami […]
24 kwietnia 2020

Trwały i zupełny rozkład pożycia, czyli kiedy można się rozwieść.

Najczęściej rozwód stanowi dla rozstających się małżonków trudne zdarzenie. Każdorazowo właściwy sąd musi rozważyć, czy faktycznie są ku niemu podstawy. Największe znaczenie ma przy tym to, […]
9 marca 2020

Kiedy małżonkowie muszą zgodzić się na zawarcie umowy?

We wspólności majątkowej małżeńskiej – czyli najpowszechniejszym ustroju majątkowym małżeńskim – zasadniczo każdy z małżonków może zarządzać majątkiem wspólnym i zaciągać zobowiązania z nim związane bez […]
21 stycznia 2020

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego rodziców względem pełnoletniego dziecka

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka nie jest absolutny. Zasadniczo obowiązuje względem potomstwa, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku […]
9 grudnia 2019

Darowizna na rzecz małżonków a zachowek

Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest […]
25 października 2019

Zaginiony testament własnoręczny a sprawa spadkowa

Sprawy spadkowe niejednokrotnie są bardzo trudne. Tam, gdzie w grę wchodzą emocje, rodzinne konflikty i pieniądze, trudno jest wypracować rozwiązanie zadowalające wszystkich uczestników postępowania. Co zaś […]
7 października 2019

Przedsiębiorstwo, a podział majątku

Podział majątku wspólnego małżonków dotyczy wszystkich wartości ekonomicznych, którą objęła wspólność majątkowa. Rozlicza się zatem nieruchomości, samochody, sprzęt RTV i AGD, środki pieniężne, czy nawet wartościowe […]
27 września 2019

Dowody w sprawie o rozwód

Sprawa o rozwód jest rozpoznawana przez sąd okręgowy w procesie. Jest to postępowanie specyficzne, które cechuje się pewnymi odrębnościami, gdy idzie o postępowanie dowodowe. Trzeba mieć […]
23 września 2019

Podział majątku w trakcie rozwodu

Wyrok rozwodowy musi zawierać – poza rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód – kilka obowiązkowych rozstrzygnięć. Mowa jest o orzeczeniach o winie rozkładu pożycia, władzy rodzicielskiej, kontaktach z […]
8 stycznia 2019

Zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa – to czynność dokonywana w przypadku, gdy poweźmiemy informację o tym, że domniemany ojciec będący mężem matki lub byłym mężem, nie jest ojcem dziecka. […]
16 czerwca 2018

Odwołanie darowizny

Wbrew powszechnym poglądom darowizna jest umową. Na jej mocy darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Często zawierana jest pomiędzy bliskimi […]