28 czerwca 2015

Majątek osobisty małżonka

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstają 3 masy majątkowe: majątek wspólny małżonków oraz dwa majątki osobiste. Zgodnie z treścią art. 31 k.r.o., z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje […]
19 lutego 2015

Stwierdzenie nabycia spadku

W prawie polskim spadkobierca nabywa spadek w chwili jego otwarcia z mocy samego prawa (art. 925 k.c.). Instytucją, która pozwala spadkobiercy na wylegitymowanie się swoim statusem […]
6 stycznia 2015

Otwarcie spadku i jego znaczenie

Zdarzeniem prawnym, które pociąga za sobą przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego na jego spadkobierców, jest śmierć spadkodawcy. Za chwilę śmierci uznaje się w obowiązującym powszechnie […]
11 października 2014

Projekt zmian prawa spadkowego – skutki braku oświadczenia w przedmiocie przyjęcia spadku

Spadek to nie tylko aktywa, ale także długi – których zazwyczaj nikt nie chce lub nie jest w stanie spłacać.
Zadzwoń: 888 603 800