31 lipca 2020

Demencja spadkodawcy a ważność testamentu

Na salach sądowych często poruszaną kwestią jest demencja spadkodawcy, skutkująca podważaniem testamentu. Jakie mogą być jej skutki dla testamentu? Czym jest demencja? Demencja to inaczej otępienie, […]
10 lipca 2020

Czy brak kontaktu ze spadkodawcą może pozbawić prawa do spadku?

Na pytanie postawione w tytule nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Z pomocą przychodzą jednak poglądy orzecznictwa. Przede wszystkim, utracić „prawo do spadku” wskutek braku kontaktu ze spadkodawcą […]
24 czerwca 2020

Zachowek a naruszenie zasad współżycia społecznego.

Zachowek to instytucja prawa spadkowego, która zabezpiecza interesy najbliższej rodziny spadkodawcy. Służy temu, aby co do zasady pewna grupa spadkobierców ustawowych uzyskała jakąś część majątku spadkowego, […]
1 maja 2020

Zabezpieczenie alimentów na czas procesu rozwodowego

W sprawie o rozwód sąd okręgowy powinien wydać kilka różnych rozstrzygnięć, a nie jedynie rozwiązać małżeństwo stron. W wyroku rozwodowym znajdziemy zatem również m.in. orzeczenie o […]
17 kwietnia 2020

Zastępcze wykonanie czynności

Droga do skutecznego zaspokojenia roszczenia bywa kręta. Wyegzekwowanie od dłużnika określonego zachowania jest często znacznie utrudnione, a nawet wygrany proces nie jest w stanie tego zagwarantować. […]
10 kwietnia 2020

Zabezpieczenie interesów wierzyciela: umowa za zgodą małżonka

Zawierając umowy, trzeba pamiętać o zabezpieczeniu swoich interesów. Jedną z takich pomocnych instytucji prawnych jest uzyskanie zgody małżonka dłużnika na zaciągnięcie przez niego zobowiązania, dotyczącego majątku […]
3 kwietnia 2020

Wzajemne rozliczenia dłużników solidarnych

Wielość dłużników przy zobowiązaniu solidarnym bywa źródłem równie wielu problemów, wynikających miedzy samymi dłużnikami. Często dłużnicy odmawiają zapłaty wierzycielowi, powołując się na to, że powinien zapłacić […]
2 marca 2020

Zwolnienie z długu

Zobowiązanie może wygasnąć z różnych przyczyn. Taki skutek może wywrzeć sytuacja wprost przewidziana w umowie bądź wynikająca z przepisów prawa. Spośród wielu instytucji tego typu doniosłe […]
26 lutego 2020

Dochodzenie wierzytelności w obcej walucie

W dzisiejszych czasach umowy, które zawieramy, często mają tzw. „element zagraniczny”. Powszechny dostęp do internetu i łatwość w wyjazdach do innych krajów powodują, że niejednokrotnie posługujemy […]
21 lutego 2020

Czy zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia?

Roszczenia majątkowe, co do zasady, ulegają nieubłagalnemu przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie takiego terminu dłużnik może skutecznie uchylić się od zaspokojenia roszczenia wierzyciela. Bieg przedawnienia […]
5 lutego 2020

Potrącenie w „Nowym procesie cywilnym”

Instytucja potrącenia w istotny sposób potrafi ułatwić wzajemne rozliczenia. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność […]
3 stycznia 2020

Zniesławienie przeciwnika procesowego

Dowodząc swoich racji, strony postępowań sądowych często używają „chwytów poniżej pasa” i obrażają swoich przeciwników. Każdy z nas ma godność, której nie można naruszyć – także […]
20 listopada 2019

Uznanie długu, a przedawnienie roszczeń

Przedawnienie to instytucja ograniczająca w czasie możliwość dochodzenia roszczenia. Skutkuje tym, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciw komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego […]
31 października 2019

Ile kosztuje sprawa gospodarcza?

Jednym z podstawowych pytań osób, które poszukują pomocy prawnej, jest to o koszty sprawy sądowej. Podejmując ryzyko zainicjowania postępowania przed sądem, warto wiedzieć, ile – w […]
25 października 2019

Zaginiony testament własnoręczny a sprawa spadkowa

Sprawy spadkowe niejednokrotnie są bardzo trudne. Tam, gdzie w grę wchodzą emocje, rodzinne konflikty i pieniądze, trudno jest wypracować rozwiązanie zadowalające wszystkich uczestników postępowania. Co zaś […]