14 października 2019

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego: doręczanie pism procesowych

Dnia 6 sierpnia 2019 roku ogłoszono jedną z największych nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: KPC) od lat. Zmieniono szereg przepisów, które to zmiany w istotny sposób […]
27 września 2019

Dowody w sprawie o rozwód

Sprawa o rozwód jest rozpoznawana przez sąd okręgowy w procesie. Jest to postępowanie specyficzne, które cechuje się pewnymi odrębnościami, gdy idzie o postępowanie dowodowe. Trzeba mieć […]
23 września 2019

Podział majątku w trakcie rozwodu

Wyrok rozwodowy musi zawierać – poza rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód – kilka obowiązkowych rozstrzygnięć. Mowa jest o orzeczeniach o winie rozkładu pożycia, władzy rodzicielskiej, kontaktach z […]
14 grudnia 2018

Odstąpienie od umowy oraz jej wypowiedzenie

Powszechne jest przekonanie, że od każdej umowy można odstąpić. Przyjmuje się, że dzięki złożeniu pisemnego oświadczenia rozwiązuje się zawarty kontakt i, mówiąc kolokwialnie, problem z głowy. […]
19 listopada 2018

Co powinna zawierać dobra umowa?

Choć możemy nie być tego świadomi, umowy zawieramy codziennie i na każdym kroku. Kładąc na sklepowej ladzie wybraną przez nas gazetę, a następnie uiszczając cenę, zawieramy […]
8 czerwca 2018

Kilka słów o umowie poręczenia

Powszechnie wiadomo, że łatwiej uzyskać jakąkolwiek pożyczkę, gdy ktoś może nam ją „podżyrować”. „Podżyrowanie” czy „żyrant” nie są jednak pojęciami, którymi posługuje się Kodeks cywilny. Jest […]
1 czerwca 2018

Czym jest skarga pauliańska i do czego służy?

Już starożytni Rzymianie wiedzieli, że w porządku prawnym musi funkcjonować instytucja, która pozwoli wierzycielowi uchronić się przed przebiegłym dłużnikiem, próbującym wszystkich środków, by nie spełnić swojego […]
25 maja 2018

Wielość dłużników a wykonanie umowy

Pacta sunt servanda to zasada wywodząca się z prawa rzymskiego, zgodnie z którą umów należy dotrzymywać. Czasem jednak dłużników z danego tytułu jest kilku – kto […]
9 maja 2018

Ochrona posiadania

W mowie potocznej słowa „posiadacz” i „właściciel” używane są właściwie zamiennie. Odnosi się je do możliwości używania rzeczy, która znajduje się w dyspozycji danej osoby, i […]
27 kwietnia 2018

Kara umowna jako sposób zabezpieczenia umowy

Świadczenie pomocy prawnej przez adwokata to nie tylko reprezentacja Klientów przed sądami. Polega bowiem również na opiniowaniu i sporządzaniu umów oraz doradzaniu, jak w danej sytuacji […]
11 kwietnia 2018

Czym jest umowa cywilnoprawna?

Czynność prawna zawarcia umowy towarzyszy każdemu z nas niemalże codziennie. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że działania dnia codziennego takie jak zakupy spożywcze czy […]
25 stycznia 2018

Co zrobić kiedy zamówione meble okazały się wadliwe

Umowa sprzedaży jest jednym z najczęściej zawieranych kontraktów. Większość z nas dokonuje tej czynności prawnej codziennie – kupując kawę na wynos czy książkę do wieczornej lektury. […]
29 grudnia 2017

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Otrzymanie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym to zmora każdego dłużnika. Oznacza to, że wierzyciel podjął już kroki, które zwieńczają na ogół etap przedsądowego wzywania do […]
2 października 2017

Bezpodstawne wzbogacenie

Jak stanowi w art. 405 Kodeks cywilny, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby […]
25 września 2017

Przedwczesne zakończenie umowy najmu

Umowa najmu jest jednym z najczęściej zawieranych kontraktów. Zazwyczaj dotyczy nieruchomości (wynajmowanych tak do celów prywatnych, jak i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) ale podkreślić trzeba, […]
Zadzwoń: 888 603 800