18 września 2017

Szybsza windykacja długu, czyli nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Wśród przepisów regulujących proces cywilny znaleźć można takie konstrukcje prawne, które mają na celu przyspieszenie rozpoznawania spraw i, co za tym idzie, zaspokojenia interesów wierzycieli. Już […]
28 kwietnia 2017

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Postępowanie upominawcze jest jednym z tzw. postępowań odrębnych toczonych w ramach postępowania cywilnego, ale charakteryzujących się pewną specyfiką. W związku z odmiennym charakterem pewnego rodzaju spraw […]
6 kwietnia 2017

Kupiłeś samochód, który się zepsuł? Co zrobić?

Na co dzień zawieramy różnorakie transakcje. Większość ludzi niekoniecznie zdaje sobie z tego sprawę, ale tak naprawdę codziennie zawieramy wiele umów cywilnoprawnych. Są to m. in. […]
19 marca 2017

Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (dalej: KC): własność tej samej rzeczy może niepodzielnie przysługiwać kilku osobom (art. 195). Jest to tzw. współwłasność. Jest ona jednym, chociaż wspólnym, […]
3 listopada 2016

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Na czym polega umowa zlecenie? W umowie zlecenia występują dwie strony: dający zlecenie i przyjmujący zlecenie. Potocznie zwani są oni zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Umowa ta polega […]
29 sierpnia 2016

Czym jest zachowek?

Zachowek jest to specyficzną instytucją prawa cywilnego. Istnieje po to, aby zabezpieczać interesy majątkowe najbliższych osób spadkodawcy na wypadek, gdyby w swojej ostatniej woli ten ich […]
15 sierpnia 2016

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (dalej: KC): własność tej samej rzeczy może niepodzielnie przysługiwać kilku osobom (art. 195). Jest to tzw. współwłasność. Jest ona jednym, chociaż wspólnym, […]
5 sierpnia 2016

Zasiedzenie jako sposób nabycia własności

Zasiedzenie jest jedną z instytucji tzw. dawności. Polega ono na tym, że wskutek upływu określonego terminu dana osoba, przy spełnieniu określonych przesłanek, ma możliwość prawnego uzgodnienia […]
2 lutego 2016

Zmiany w umowach o pracę zawieranych na czas określony

Jedną z czekających nas w 2016 r. zmian prawnych będzie wejście w życie dawno oczekiwanej nowelizacji prawa pracy. Zmiany te istotne są zarówno z punktu widzenia […]
13 stycznia 2016

Zmiany w prawie spadkowym – koniec z nieświadomym dziedziczeniem długów

Nowe przepisy, wzorowane na europejskiej kodyfikacji, a dotyczące prawa spadkowego zawarte w kodeksie cywilnym weszły w życie 18 października 2015 roku. Dotyczą one spraw ustawowego dziedziczenia, […]
3 kwietnia 2015

Małoletni świadek, dziecko jako świadek w postępowaniu cywilnym

W pierwszej kolejności należy wyraźnie zaznaczyć, że w przepisach regulujących postępowanie cywilne, wbrew powszechnemu przekonaniu na próżno szukać generalnego zakazu uniemożliwiającego występowanie dziecka jako świadka postępowania. […]
2 listopada 2014

Istotne zmiany w prawach konsumenta

Z dniem 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r.), […]
19 października 2014

Budowa domu jednorodzinnego bez pozwolenia – Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa budow

Rada Ministrów przyjęła 5 sierpnia 2014 r. projekt nowelizacji Prawa budowlanego przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w którym przewidziano m.in. zniesienie pozwolenia na budowę domu […]
5 października 2014

Brak wymogu przebywania w Polsce przy ubieganiu się o rentę socjalną

W dniu 18 września 2014 r. weszły w życie regulacje, realizujące wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. (sygn. akt P 11/12), w sprawie […]
Zadzwoń: 888 603 800