1 października 2020

Zamiana ograniczenia wolności na jej pozbawienie.

Kara ograniczenia wolności, jak sama nazwa wskazuje, wolności nie pozbawia. Nie izoluje sprawcy od społeczeństwa przez umieszczenie w zakładzie karnym, tylko nakazuje zrobić coś dobrego – […]
30 sierpnia 2017

Dozór elektroniczny – dla kogo taki sposób odbycia kary?

Dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Stanowi on stosunkowo nową formę odbywania kary pozbawienia wolności (wprowadzono go w 2005r.). Odbywanie kary […]
27 lipca 2017

Przestępstwa narkotykowe

Przestępstwa narkotykowe są bardzo surowo karane przez wymiar sprawiedliwości. Pozbawienie wolności, utrata dobrego imienia, a nawet pracy – to tylko niektóre konsekwencje, z którymi trzeba się […]
5 sierpnia 2016

Odpowiedzialność cywilna za czyn własny – zasady ogólne

Odpowiedzialność deliktowa Odpowiedzialność deliktowa, zwana też odpowiedzialnością z tytułu czynów niedozwolonych obejmuje szereg zdarzeń, które ogólnie można podzielić na cztery grupy: odpowiedzialność za czyn własny (art. 415, 417, […]
1 maja 2016

Przemoc w rodzinie – znęcanie się fizyczne lub psychiczne

Przemoc to jednorazowe lub powtarzające się działanie lub zaniechanie, które narusza prawa i/lub dobra osobiste ofiary. Zawsze ma charakter umyślny, sprawca podejmuje swoje działania bezpośrednio w […]
20 kwietnia 2015

Dziecko jako świadek w postępowaniu karnym

W poprzednim artykule przedstawiona została sytuacja dziecka występującego w charakterze świadka w procesie cywilnym. W ramach kontynuacji przedmiotowego tematu wskazać należy na uwarunkowania prawne dotyczące małoletniego świadka […]
24 stycznia 2015

Prawa podejrzanego podczas przesłuchania

Podejrzany to osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze […]
22 kwietnia 2014

Projekt zmian mających na celu szersze wykorzystanie opaski elektronicznej

Opaska elektroniczna Celem ustawy jest stworzenie prawnych podstaw dla jeszcze szerszego wykorzystania w postępowaniu karnym możliwości wynikających z nowych technologii zdalnego monitorowania zachowania człowieka przy użyciu aparatury […]
4 sierpnia 2013

Efektywna walka z pijanymi kierowcami

W dniu 15 kwietnia 2014 r. skierowano do konsultacji społecznych ministerialny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, zawierający szereg propozycji […]