8 stycznia 2019

Zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa – to czynność dokonywana w przypadku, gdy poweźmiemy informację o tym, że domniemany ojciec będący mężem matki lub byłym mężem, nie jest ojcem dziecka. […]
14 grudnia 2018

Odstąpienie od umowy oraz jej wypowiedzenie

Powszechne jest przekonanie, że od każdej umowy można odstąpić. Przyjmuje się, że dzięki złożeniu pisemnego oświadczenia rozwiązuje się zawarty kontakt i, mówiąc kolokwialnie, problem z głowy. […]
5 grudnia 2018

Stosunek pracy

Jednym ze sztandarowych postulatów wyrażonym w prawie polskim jest zasada swobody nawiązania stosunku pracy, która pojmowana jest przede wszystkim, jako wolność wyboru miejsca, warunków pracy i […]
23 listopada 2018

Umowa NDA – kiedy trzeba zachować poufność

Umowa o zachowanie poufności, zwana też NDA (non-disclosure agreement) bądź CDA (confidential disclosure agreement), jest instrumentem służącym ochronie informacji, których nie chcemy udostępniać nikomu poza naszymi […]
19 listopada 2018

Co powinna zawierać dobra umowa?

Choć możemy nie być tego świadomi, umowy zawieramy codziennie i na każdym kroku. Kładąc na sklepowej ladzie wybraną przez nas gazetę, a następnie uiszczając cenę, zawieramy […]
16 czerwca 2018

Odwołanie darowizny

Wbrew powszechnym poglądom darowizna jest umową. Na jej mocy darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Często zawierana jest pomiędzy bliskimi […]
8 czerwca 2018

Kilka słów o umowie poręczenia

Powszechnie wiadomo, że łatwiej uzyskać jakąkolwiek pożyczkę, gdy ktoś może nam ją „podżyrować”. „Podżyrowanie” czy „żyrant” nie są jednak pojęciami, którymi posługuje się Kodeks cywilny. Jest […]
1 czerwca 2018

Czym jest skarga pauliańska i do czego służy?

Już starożytni Rzymianie wiedzieli, że w porządku prawnym musi funkcjonować instytucja, która pozwoli wierzycielowi uchronić się przed przebiegłym dłużnikiem, próbującym wszystkich środków, by nie spełnić swojego […]
25 maja 2018

Wielość dłużników a wykonanie umowy

Pacta sunt servanda to zasada wywodząca się z prawa rzymskiego, zgodnie z którą umów należy dotrzymywać. Czasem jednak dłużników z danego tytułu jest kilku – kto […]
9 maja 2018

Ochrona posiadania

W mowie potocznej słowa „posiadacz” i „właściciel” używane są właściwie zamiennie. Odnosi się je do możliwości używania rzeczy, która znajduje się w dyspozycji danej osoby, i […]
27 kwietnia 2018

Kara umowna jako sposób zabezpieczenia umowy

Świadczenie pomocy prawnej przez adwokata to nie tylko reprezentacja Klientów przed sądami. Polega bowiem również na opiniowaniu i sporządzaniu umów oraz doradzaniu, jak w danej sytuacji […]
11 kwietnia 2018

Czym jest umowa cywilnoprawna?

Czynność prawna zawarcia umowy towarzyszy każdemu z nas niemalże codziennie. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że działania dnia codziennego takie jak zakupy spożywcze czy […]
25 stycznia 2018

Co zrobić kiedy zamówione meble okazały się wadliwe

Umowa sprzedaży jest jednym z najczęściej zawieranych kontraktów. Większość z nas dokonuje tej czynności prawnej codziennie – kupując kawę na wynos czy książkę do wieczornej lektury. […]
29 grudnia 2017

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Otrzymanie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym to zmora każdego dłużnika. Oznacza to, że wierzyciel podjął już kroki, które zwieńczają na ogół etap przedsądowego wzywania do […]
17 grudnia 2017

Alimenty dla dziecka w sprawie o rozwód

Postępowanie rozwodowe może być stosunkowo szybkie i proste, jeśli jego strony są bezdzietne, nie posiadają większego majątku, a ponadto zgodne co do tego, że chcą rozwiązać […]
Formularz kontaktowy