DOSTĘPNOŚĆ O KAŻDEJ PORZE

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie szeroko pojętych spraw karnych. Mając na uwadze specyfikę spraw karnych, kiedy to wielokrotnie pomoc prawna jest niezbędna od razu, poza godzinami urzędowania Kancelarii, jesteśmy w pełni dostępni pod numerem telefonu.

KIEDY KONIECZNA JEST POMOC ADWOKATA?

Praktyka dowodzi, że aby efektywnie zabezpieczyć interesy Klienta profesjonalna pomoc adwokata jest konieczna już od samego początku każdej sprawy. Często niezbędne jest już zabezpieczenie i zgromadzenie dowodów niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, dlatego też Kancelaria świadczy usługi od wczesnego etapu postępowania przygotowawczego.

Potrzebujesz pilnej pomocy adwokata?

OBRONA W SPRAWIE KARNEJ

ZAKRES USŁUG W SPRAWACH KARNYCH

Nasze usługi obejmują sporządzanie pism procesowych (m.in. akty oskarżenia, odpowiedzi na akty oskarżenia, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zażalenia, apelacje), udział w czynnościach procesowych (w tym m.in. wizje lokalne, przesłuchania), a także, co oczywiste reprezentowanie Klientów na sali sądowej.

Zakres naszych usług w sprawach karnych, obejmuje m. in.:

  • obronę oskarżonego (podejrzanego)
  • reprezentowanie interesów innych stron postępowania tj. pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego
  • przestępstwa gospodarcze (obrona: członków zarządu spółek i prokurentów, przedsiębiorców w sprawach karnoskarbowych, przedsiębiorców w sprawach związanych z naruszeniem praw pracowniczych)
  • dochodzenie odszkodowań za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie lub skazanie
ETAPY POSTĘPOWANIA KARNEGO

...

Kancelaria udziela pomocy prawnej na każdym etapie postępowania karnego:

  • postępowanie przygotowawcze
  • postępowania przed sądem pierwszej instancji
  • postępowanie apelacyjne
  • postępowanie kasacyjne
  • postępowanie wykonawcze

KONTAKT Z ADWOKATEM W SPRAWIE KARNEJ

Prosimy wypełnić poniższy formularz i krótko opisać kwestię, w której możemy pomóc.
Nasz adwokat skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub mailowo tak szybko, jak to będzie możliwe.
Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00.

Jesteśmy dostępni również pod numerem telefonu:

Zadzwoń: 888 603 800