Restrukturyzacja firmy to proces, w którym podjęte są kroki mające na celu poprawę efektywności i sytuacji na rynku, poprzez zmiany w sferze kapitałowej, zarządczej i aktywów firmy. Celem jest uniknięcie upadłości i poprawa relacji z wierzycielami i kontrahentami, a także zwiększenie płynności finansowej. Istnieją cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych regulowane przez ustawę o restrukturyzacji. Wybór odpowiedniego postępowania zależy od kilku czynników, takich jak potencjał zarządu, aktualna sytuacja ekonomiczna firmy i relacje z wierzycielami. W trudniejszej sytuacji firmy powinny skorzystać z bardziej złożonego postępowania sanacyjnego, w którym ważną rolę odgrywa zarządca.

Czym jest restrukturyzacja firmy?

Aby poznać definicję restrukturyzacji firmy, trzeba spojrzeć na art. 3 ust. 1 w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Tam restrukturyzacja jest określana jako działanie, którego celem jest uniknięcie upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Ważne jest jednak, aby prawa wierzycieli były odpowiednio chronione w sytuacji, gdy dłużnik nie wywiązał się z zobowiązań finansowych.

W jakich obszarach firmy można przeprowadzić restrukturyzację?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest procesem, który ma na celu poprawę sytuacji finansowej i funkcjonalności firmy. W skrócie, restrukturyzacja polega na przekształceniu struktury firmy we wszystkich jej obszarach. Istnieją trzy główne typy restrukturyzacji: finansowa, majątkowa i dostosowawcza. Celem tych działań jest nie tylko zwiększenie zysku, ale także stworzenie lepszych warunków do rozwoju wartości przedsiębiorstwa.

Wyróżniamy cztery typy postępowań restrukturyzacyjnych:

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU),
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe
  • postępowanie sanacyjne.

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najczęściej wybierane przez przedsiębiorców ze względu na szybko widoczne korzyści. To doradca restrukturyzacyjny jest odpowiedzialny za otwarcie postępowania, co pozwala na szybsze rozpoczęcie i daje wiele korzyści dla firmy, takich jak ochrona przed egzekucją czy odblokowanie zajętego rachunku bankowego.

W przyspieszonym postępowaniu układowym, doradca odgrywa ważną rolę w stworzeniu planu układowego i przeprowadzeniu głosowania wierzycieli.

Postępowanie układowe umożliwia zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, a może być prowadzone, jeśli suma spornych wierzytelności przekracza 15% sumy uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie sanacyjne pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych i zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Nasza Kancelaria pomoże ci ze strony prawnej przy restrukturyzacji Twojej firmy.