Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej. Pozostaje po niej masa spadkowa, która podlega dziedziczeniu.

Sprawy spadkowe są gałęzią prawa cywilnego, która normuje skutki prawne jakie wiążą się ze śmiercią osoby fizycznej. Obejmuje ono swym zakresem min. kolejność dziedziczenie, tworzenie testamentów zwykłych i szczególnych, sprawy odnoszące się do zapisu (zwykłego i windykacyjnego) oraz polecenia testamentowego, zachowek, sposoby przyjęcia spadku i jego odrzucenie, kwestie odpowiedzialności za długi spadkowe, dział spadku, umowy dotyczące spadku. Są to zagadnienia dotyczące przejścia praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela na inne osoby. Tym samym, problematyka prawa spadkowego dotyczy licznych aspektów związanych z rozporządzeniem majątkiem, jego dziedziczeniem oraz roszczeniami z tym związanymi.

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa spadkowego oraz udziela w tym przedmiocie porad prawnych.

Reprezentacja przed sądem polega przede wszystkim na przygotowaniu wniosków, pozwów i innych koniecznych pism procesowych, osobisty udział pełnomocnika na posiedzeniach sądowych, bieżące monitorowanie sprawy, w razie konieczności prowadzenie negocjacji procesowych.

Porady prawne z zakresu prawa spadkowego udzielane na spotkaniach, obejmują analizę stanu faktycznego, przedstawionego zagadnienia, problemu z jakim zgłosił się Klient. Na gruncie okoliczności sprawy prezentujemy sugerowane, jak najkorzystniejsze rozwiązanie, w oparciu nie tylko o przepisy prawne, ale i linię orzeczniczą, która odgrywa obecnie bardzo istotną rolę. Środki prawne, które w danej sprawie mogą zostać wykorzystane, zależą bowiem od rzetelnego zbadania każdej sprawy, z uwzględnieniem sytuacji życiowej Klienta.

Formularz kontaktowy