Ubezwłasnowolnienie to instytucja prawa cywilnego, której skutkiem jest odebranie zdolności prawnej osoby fizycznej. Procedura ubezwłasnowolnienia wszczynana jest na wniosek, z którym zazwyczaj występują osoby opiekujące się bliskim niezdolnymi do prowadzenia własnych spraw. Jest to wyraz troski o ich dobro oraz chęć niesienia im pomocy.

Ubezwłasnowolnić można jedynie osobę, która nie może samodzielnie kierować swym postępowanie wskutek:

  • choroby psychicznej,
  • innego rodzaju zaburzeń psychicznych, np. różnego rodzaju nałogami.

W związku z daleko idącymi skutkami ubezwłasnowolnienia sąd szczegółowo bada spełnienie wszystkich przesłanek wymaganych przepisami prawa. Samo występowanie zaburzeń czy choroby psychicznej nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia. Procedura ta nie jest prosta, wobec czego należy się do niej odpowiednio przygotować. Ubezwłasnowolnienie ma na celu pomoc osobie ubezwłasnowolnionej, sąd rozpoznający sprawę dokładnie sprawdzi czy dokonanie ubezwłasnowolnienia nie będzie stało w sprzeczności z interesem tejże osoby.

Podczas bezpośredniego spotkania Kancelaria Adwokacka Kamila Łukowicz wyjaśnia jakie czynności są podejmowane w trakcie procedury zmierzającej do ubezwłasnowolnienia i co mają na celu. Szczegółowo przeanalizujemy sprawę przedstawioną przez Klienta, a następnie doradzimy czy szanse na ubezwłasnowolnienie bliskiej mu osoby istnieją. Powiemy jakie dokumenty są niezbędne dla przeprowadzenia procedury ubezwłasnowolnienia oraz pomożemy je skompletować. W ramach naszych usług zapewniamy kompleksową obsługę prawną i pełne prowadzenie sprawy, wraz z reprezentacją Klienta przed sądem.

Ubezwłasnowolnienie to procedura czasochłonna i skomplikowana, która wymaga specjalistycznej wiedza z zakresu prawa. Nie pozwól aby Twoi bliscy wymagający pomocy w prowadzeniu swoich spraw zostali jej pozbawieni.