Bez wątpienia, swoboda kontraktowania, odnosząca się zarówno do formy jak i treści umowy, niejednokrotnie wiąże się ryzykiem jakie niesie ze sobą realizacja postanowień kontraktowych.

Analiza umów cywilnoprawnych

Zdając sobie w pełni z tego sprawę, mając świadomość mnogości regulacji prawnej, przeprowadzamy analizę umowy, wskazujemy zagrożenia prawne związane z postanowieniami umów, doradzamy najwłaściwsze rozwiązania, dostosowane indywidualnie do potrzeb Klienta, uwzględniając cel mającego powstać lub już istniejącego zobowiązania.

Prowadzimy proces negocjacyjny, dbając o należyte zabezpieczenie interesów reprezentowanego przez nas kontrahenta. Profesjonalna pomoc udzielona przez adwokata, umożliwia już na etapie ustalania i pertraktacji postanowień umów handlowych (zarówno tych mniej skomplikowanych, jak i wielopłaszczyznowych - w szczególności umów nienazwanych), należytą ochronę interesów Klienta. Zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń takich jak np. weksel in blanco, akt notarialny poddania się dobrowolnej egzekucji przez dłużnika, kaucja na zabezpieczenie czy choćby akredytywa, ułatwia wyeliminowanie licznych niebezpieczeństw, a także zapewnia gwarancję rzetelnej realizacji wykonania umowy, celem osiągnięcia zamierzonego efektu gospodarczego.

Negocjowanie umów

Na życzenie Klienta uczestniczymy również bezpośrednio w negocjacjach, tak aby na wypadek ewentualnego sporu, związanego z realizacją umowy, pozycja reprezentowanego przez nas kontrahenta była jak najmocniejsza. Znajomość bowiem obowiązującej regulacji prawnej, linii orzeczniczej, poglądów doktryny, a przede wszystkim doświadczenie, stanowi podstawę rzetelnego przygotowania zobowiązania, którym to niejednokrotnie strony będą związane przez długi okres.

Tworzenie umów

W ramach świadczonych przez Kancelarię usług oferujemy poza samym stworzeniem od podstaw umów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta, również weryfikację już istniejącego zobowiązania pod względem jej zgodności z aktualnym ustawodawstwem, proponujemy zmiany postanowień kontraktowych, wydając również w tym zakresie opinie prawne.

Kancelaria adwokacka świadczy zatem profesjonalną pomoc prawną dotyczącą zawierania, realizacji, jak i wygaśnięcia stosunku prawnego powstałego na podstawie kontraktu cywilnoprawnego, w szczególności dotyczy to umów:

 • zlecenia i o dzieło,
 • najmu i dzierżawy,
 • kupna - sprzedaży,
 • dostawy,
 • darowizny,
 • o roboty budowlane,
 • kredytu i pożyczki,
 • przechowania i składu,
 • przewozu i spedycji,
 • o współpracy związanych z obrotem towarowym,
 • o świadczenie usług różnego rodzaju,
 • pośrednictwa handlowego,
 • z zakresu zabezpieczenia wierzytelności,
 • nienazwanych.

Reprezentujemy ponadto Klientów w sporach sądowych dotyczących zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych.