Dozór elektroniczny to system odbywania kary pozbawienia wolności, który od momentu jego wprowadzenia do polskiego systemu prawa karnego cieszy się stale rosnącą popularnością. Dzięki niemu skazany na karę pozbawienia wolności może odbywać ją w miejscu swojego stałego zamieszkania. Polega on na instalacji środków technicznych w miejscu zamieszkania skazanego, które równocześnie będzie miejscem odbywania przez niego kary oraz nadajnika zamontowanego w bransolecie montowanej na ręce lub też opasce na nodze.

Do zalet odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, które odróżniają go od tradycyjnego systemu odbywania kary pozbawienia wolności zaliczają się m. in.:

  • Brak konieczności pobytu w zakładzie karnym,
  • Możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu rodzinnym,
  • Brak konieczności rezygnacji z wykonywanej pracy lub nauki, gdyż dozór elektroniczny pozwala na 12-godzinną przerwę w wykonywaniu kary w ciągu doby.

Wszystko to powoduje, że dozór elektroniczny jest atrakcyjną formą odbywania kary pozbawienia wolności, albowiem eliminuje on problemy związane z powrotem do życia w społeczeństwie pojawiające się po zakończeniu odbycia kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

Aktualnie, w wyniku częstych zmian przepisów warunkujących możliwość odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego skazani często nie wiedzą, czy przysługuje im prawo do złożenia wniosku o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Podczas spotkania z nami rzetelnie przeanalizujemy sytuację skazanego i udzielimy informacji o możliwości ubiegania się o odbycie przez niego o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego oraz udzielimy wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego złożenia wniosku.

Chcą zapewnić pełną skuteczność działań oferujemy kompleksowe prowadzenie sprawy o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Gwarantujemy:

  • profesjonalne sporządzenie wniosku o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego,
  • przygotowanie stosownych dokumentów,
  • reprezentację Klientów przed sądem.

Ponadto skazanym, którzy odbywają karę w systemie dozoru elektronicznego proponujemy reprezentację przed sądem w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego.

Wysoka skuteczność podejmowanych przez nas działań zapewni korzyść skazanemu oraz jego bliskim.