Ustalenie ojcostwa to czynność dokonywana w przypadkach gdy domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki nie znajduje zastosowania, a więc również wtedy gdy rodzice dziecka pozostawali w związku nieformalnym.

Ustalenie ojcostwa może nastąpić poprzez:

  • uznanie ojcostwa,
  • sądowe ustalenie ojcostwa.

Procedura zmierzająca do ustalenia ojcostwa może być wszczęta nie tylko z inicjatywy matki dziecka, lecz również mężczyzny, który podejrzewa, że jest ojcem jej dziecka. Przypadki, w których to mężczyźni wszczynają procedurę ma miejsce zazwyczaj w przypadkach, gdy matka dziecka odmówiła wskazania ojca dziecka w akcie urodzenia dziecko lub w momencie jego rejestracji w urzędzie stanu cywilnego.

Podczas spotkania z Kancelarią Adwokacką Łukowicz szczegółowo opiszemy i wyjaśnimy procedurę ustalenia ojcostwa, powiemy jakie dowody potrzebne są do wykazania ojcostwa oraz czy istnieje możliwość skorzystania z domniemań prawnych wprowadzonych do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które pozwolą ułatwić i przyspieszyć całą procedurę. Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę, wraz z zastępowaniem ich przez sądami oraz organami władzy publicznej.

W trakcie spotkania dokładnie przedstawimy również konsekwencje związane z ustaleniem ojcostwa, w szczególności kwestie władzy rodzicielskiej oraz obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka i odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.