W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej wielokrotnie pojawiają się problemy z wyborem właściwego, bezpiecznego i najbardziej opłacalnego rozwiązania prawnego. Znalezienie w tym zakresie optymalnego rozwiązania wymaga znajomości przepisów, specyfiki zagadnienia, a przede wszystkim doświadczenia. Zdając sobie z tego w pełnym zakresie sprawę, pomagamy w jego znalezieniu, poprzez doradztwo prawne, przedstawienie alternatywnych rozwiązań prawnych oraz rzetelne wskazanie związanych z daną propozycją zagrożeń i korzyści. Rekomendujemy tym samym Klientom najskuteczniejsze możliwe działania na przyszłość.

Kancelaria Adwokacka Kamila Łukowicz uczestniczy także w sporządzaniu analiz, obejmujących oprócz szczegółowej wiedzy prawniczej, także ocenę sytuacji w danej dziedzinie gospodarczej łącznie z przewidywanymi zmianami, zarówno w obszarze obowiązujących przepisów prawa, jak też na płaszczyźnie projektowanych zmian gospodarczo - ekonomicznych.

Klient otrzymując od profesjonalnego pełnomocnika informację w zakresie regulacji prawnych dotyczących wskazanego przez niego zagadnienia prawnego, analizę przedstawionego zagadnienia, z uwzględnieniem poglądów wyrażanych w literaturze przedmiotu i orzecznictwie sądowym, z wyprzedzeniem może zapobiec ewentualnym niebezpieczeństwom. Wskazanie możliwych sposobów rozwiązania poddanego do opinii zagadnienia, poprzedzone analizą dokonywane jest na podstawie stanu faktycznego oraz dokumentów przedstawionych przez Klienta.

Dokładamy najwyższej staranności analizując stan prawny oraz sytuację faktyczną dotyczącą Klienta. Staramy się, aby sporządzane przez nas opinie prawne, zawierały klarowne, logiczne wnioski oraz konkretne i praktyczne propozycje możliwych rozwiązań.

Obsługa prawna oraz opinie prawne sporządzane przez nasz zespół posiadają wysoki walor merytoryczny zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia.