Termin “negocjacje” pochodzi od słowa negotium co oznacza interes, jest zapożyczony ze słownictwa handlowego, gdzie jedną z pierwszych form negocjacji było targowanie się. Obecnie powszechnie przyjęte jest definiowanie negocjacji jako “procesu komunikowania się stron, gdy oczekują one, że porozumienie może zapewnić większe korzyści, niż działanie bez porozumienia (na własną rękę czy wbrew sobie nawzajem)”.

Należy pamiętać, że negocjacje nie są ani walką, w której trzeba odnieść zwycięstwo, ani towarzyskim spotkaniem, podczas którego można wymienić poglądy. To bardzo trudny, skomplikowany proces podejmowania decyzji, w którym partnerzy muszą starać się doprowadzić do tego, aby strony podjęły wspólnie decyzję umożliwiającą realizację przynajmniej części interesów.

Profesjonalna obsługa prawna firm na etapie negocjacji pozwala na wypracowanie korzystnej koncepcji prawnej i zabezpieczenie interesów stron. Negocjacje często kończą się zawarciem ugody pozasądowej, której treść powinien sporządzić adwokat, aby uniknąć sporów interpretacyjnych przy jej wykonywaniu, a także zadbać, aby konstrukcja ugody odpowiadała przepisom prawa. Pomożemy stronom wypracować wspólne stanowisko, przez co można nie tylko sprawnie zakończyć spór, ale także uniknąć kosztownego i długotrwałego procesu sądowego.

Negocjacje poprzedzające m. in. zawarcie umów handlowych są niejednokrotnie kluczem szybkiego rozwoju firmy. Ponadto, w wypadkach wystąpienia sporów, wielokrotnie znacznie skuteczniejszą metodą ich rozwiązania jest płaszczyzna negocjacyjna, stanowiąca alternatywę wobec drogi sądowej.

Kancelaria proponuje usługi w zakresie negocjacji z kontrahentami (w tym aktywny udział w procesie zawierania umów oraz doradztwo prawne) - zarówno tych poprzedzających zawarcie umowy, jak i mających na celu pozasądowe załatwienie sporu powstałego na gruncie jej stosowania.

Nadto istotne jest to, że treść negocjacji prowadzonych przez adwokatów naszej kancelarii jest całkowicie poufna, co zapewnia Klientowi pełne bezpieczeństwo.