MASZ PROBLEM? POMOŻEMY W JEGO ROZWIĄZANIU!

Sprawy cywilne obejmują niezwykle szeroki zakres stosunków prawnych i sporów zarówno między osobami fizycznymi, przedsiębiorcami jak i spółkami prawa handlowego. Ze względu na różnorodność i mnogość przepisów, wsparcie profesjonalnego pełnomocnika niejednokrotnie okazuje się niezbędne.

ZŁOŻONE SPRAWY, PROSTE ROZWIĄZANIA

Gdy do głosu dochodzą emocje, wtedy warto zaufać profesjonalistom - często rozwiązanie jest łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Nasza Kancelaria pomaga rozwiązać kwestie spadkowe, podziału majątku czy odzyskania wysokiego odszkodowania. Wspieramy poradą przedsiębiorców, tworzymy i analizujemy umowy cywilnoprawne, negocjujemy w celu zamknięcia sporu lub - gdy sytuacja wydaje się nie mieć rozsądnego rozwiązania - uczestniczymy w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądem.

Potrzebujesz wsparcia dobrego adwokata?

ADWOKAT - SPRAWY CYWILNE

USŁUGI PRAWNICZE W SPRAWACH CYWILNYCH

W szczególności oferujemy naszym Klientom:

 • tworzenie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • analizę okoliczności faktycznych w kontekście obowiązującej regulacji prawnej
 • prowadzenie negocjacji celem przedsądowego zakończenia sporu
 • uczestnictwo w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji (udział w posiedzeniach, sporządzenie pism procesowych, analiza przebiegu sprawy i podejmowanie innych czynności w porozumieniu z Klientem)
 • sporządzanie środków odwoławczych od nieprawomocnych orzeczeń sądu pierwszej instancji (apelacja lub zażalenie)
 • sporządzenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego
 • uczestniczenie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym
ZAKRES POMOCY PRAWNEJ W SPRAWACH CYWILNYCH

W przedmiocie spraw cywilnych Kancelaria świadczy pomoc prawną dotyczącą:

 • spraw o podział majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
 • spraw z zakresu prawa zobowiązań: sprawy o odszkodowanie, w tym przeciwko towarzystwom ubezpieczeń, zadośćuczynienie za krzywdę lub naruszenie dóbr osobistych, o zapłatę - dochodzenie wierzytelności wynikających z niewłaściwego wykonania umów lub ich niewykonania (umowy o świadczenie usług, umowy o wykonanie dzieła, umowy deweloperskie itp.)
 • spraw z zakresu prawa rzeczowego: ochrona własności i posiadania i związane z tym roszczenia, ustanowienie i zniesienie służebności (służebność przesyłu, służebności gruntowe i osobiste, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy (ruchomych i nieruchomości), sprawy o inne prawa rzeczowe (np. zastaw)
 • spraw z zakresu prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, odrzucenie spadku, podważanie testamentu, zabezpieczenie spadku i inne.

KONTAKT Z KANCELARIĄ W SPRAWIE CYWILNEJ

Prosimy wypełnić poniższy formularz i krótko opisać kwestię, w której możemy pomóc.
Nasz adwokat skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub mailowo tak szybko, jak to będzie możliwe.
Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00.

  Jesteśmy dostępni również pod numerem telefonu: