Umowa deweloperska to umowa powszechnie występująca na pierwotnym rynku obrotu nieruchomościami. Jest ona zawierania pomiędzy nabywcą mieszkania lub domu jednorodzinnego a deweloperem jeszcze przed wybudowaniem budynku mieszkalnego. Określa wzajemne obowiązki stron umowy, w szczególności zobowiązanie dewelopera do ustanowienia i przeniesienia na nabywcę prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego albo prawa własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości wybudowanej na tym gruncie. W obszarze stosunków pomiędzy deweloperami a osobami fizycznymi, które nabywają od nich nieruchomości konieczna jest silna ochrona praw nabywców. Służyć jej ma zawieranie umów deweloperskich, które uregulowane są przez ustawę z 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

W ustawie tej określono:

  • Środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę,
  • Zasady i tryb zawierania umów deweloperskich,
  • Obowiązki przedkontraktowe dewelopera,
  • Treść umowy deweloperskiej,
  • Prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej,
  • Zasady postępowania ze środkami nabywcy w przypadku upadłości deweloper.

Umowy deweloperskiej rodzi po stronie nabywcy zobowiązany do dokonywania wpłat określonych sum pieniężnych, co następuje jeszcze przed oddaniem budynku do użytku i przeniesieniem na niego prawa własności. Owa konieczność rozporządzania dużymi sumami pieniężnymi często rodzi obawy nabywców potęgowane niezrozumiałością obszernych umów deweloperskich, które pisane są językiem fachowym.

Podczas spotkań z nami Klienci często pytają nas:

  • Czy i pod jakim warunkiem będą mogli odstąpić od umowy deweloperskiej?
  • Co się stanie gdy deweloper ogłosi upadłość, czy odzyskają swoje pieniądze?
  • Czy w razie nieterminowego wydania przez dewelopera lokalu lub wydania lokalu z wadami przysługują mi względem dewelopera jakieś roszczenia?

Przed podpisaniem umowy deweloperskiej warto skonsultować jej treść z prawnikiem, który odpowie na te oraz inne państwa pytania. W trakcie spotkania z nami, szczegółowo przeanalizujemy Państwa umowę deweloperską pod kątem dostatecznej ochrony Państwa praw i interesów, a w razie konieczności nasza kancelaria adwokacka zaproponuje Państwu wprowadzenie do niej określonych zmian.

Zakup mieszkania to inwestycja wymagająca dużych nakładów pieniężnych, warto więc dobrze znać i zabezpieczyć swoje prawa.