WSPARCIE DLA TWOJEGO BIZNESU

W ramach swojej działalności Kancelaria Adwokacka Kamila Łukowicz oferuje wyspecjalizowane usługi z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Nasz zespół prowadzi kompleksową i bieżącą obsługę prawną firm, przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej.

ZESPÓŁ KANCELARII

Zarówno przygotowanie teoretyczne jak i praktyka członków naszego zespołu gwarantują Klientom profesjonalne przygotowanie oraz należyte prowadzenie spraw przed sądami i innymi organami.

Zapytaj o obsługę prawną dla Twojej firmy »

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

Przy stałej obsłudze udzielamy 20% rabatu na wszystkie usługi!
POTRZEBUJESZ STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ?

Możliwe jest ponadto korzystanie ze stałej obsługi prawnej w ramach współpracy z Kancelarią. Dzięki tej propozycji, zapewniamy świadczenie usług prawniczych w wymiarze czasowym, na warunkach określonych w umowie o stałą obsługę prawną.

W ramach takiej obsługi Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez Klientów działalności. Przy świadczeniu tej formy pomocy prawnej niezbędnym staje się zapoznanie ze specyfiką i charakterem działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, celem dostosowaniu świadczonej pomocy prawnej do jego indywidualnych potrzeb.

Ponadto w przypadku obsługi spółek prawa handlowego Kancelaria zajmuje się zakładaniem i rejestracją spółek prawa handlowego, rejestracją zmian w KRS, rozwiązywaniem i likwidacją spółek.

ZAKRES STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię przy stałej obsłudze prawnej polega na:

  • udzielaniu porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta
  • sporządzeniu opinii prawnych
  • opiniowaniu i przygotowywaniu umów cywilnoprawnych
  • monitorowanie wierzytelności i ich egzekwowanie
  • sporządzanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz innymi podmiotami
  • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami lub z wierzycielami
  • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi

KONTAKT W SPRAWIE OBSŁUGI PRAWNEJ FIRM

Prosimy wypełnić poniższy formularz i krótko opisać kwestię, w której możemy pomóc.
Nasz adwokat skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub mailowo tak szybko, jak to będzie możliwe.
Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00.

    Jesteśmy dostępni również pod numerem telefonu: