Rozstanie czy rozwód prawie zawsze wiążą się z silnymi emocjami. W przypadku osób, które posiadają majątek wspólny, dochodzi jeszcze kwestia sprawiedliwego podziału tego, co razem zgromadziły. W sytuacji tak dużego napięcia i stresu nie jest łatwo o logiczne i spójne myślenie, zwłaszcza gdy druga strona próbuje uzyskać dla siebie więcej, niż wynika z jej dotychczasowych nakładów albo przepisów prawa.

O ile małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej małżeńskiej i nie zachodzą pomiędzy nimi przeszkody ustawowe do powstania wspólności ustawowej, o tyle z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między nimi ustrój małżeńskiej wspólności ustawowej. Wspólność ustawowa powstała z chwilą zawarcia małżeństwa trwa przez cały czas jego trwania.
Ustaje ona zatem:

 • z chwilą śmierci jednego z małżonków,
 • z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego,
 • z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa.

Wcześniejsze, czyli w trakcie trwania małżeństwa, ustanie wspólności może nastąpić w przypadku:

 • zawarcia przez małżonków umowy, na mocy której wspólność ustawową rozszerzą lub ograniczą albo ustanowią rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków,
 • ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej,
 • ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków lub ogłoszenia jego upadłości,
 • orzeczenia separacji.

Dlaczego warto skorzystać z usług adwokata przy podziale majątku?

Profesjonalny pełnomocnik jakim jest Kamila Łukowicz udzieli wsparcia przy ustalaniu składu i wartości majątku i pomoże zdecydować, jak taki podział powinien wyglądać. Nie będzie przy tym kierował się emocjami, lecz wiedzą i doświadczeniem, aby jak najlepiej zabezpieczyć majątek swojego Klienta przed wygórowanymi, a niekiedy wręcz bezprawnymi roszczeniami byłego partnera lub małżonka, jednocześnie mając na uwadze konieczność dopasowania oczekiwań Klienta do sytuacji prawnej.

Pomoc prawna w sprawach podziałowych we Wrocławiu

Naszym Klientom pomagamy przede wszystkim w zakresie:
 • ustalenia składników i wartości majątku wspólnego oraz najdogodniejszego sposobu podziału,
 • przygotowywania umów dotyczących podziału majątku wspólnego,
 • udziału w negocjacjach z byłym partnerem / małżonkiem ,
 • reprezentacji w postępowaniach przed sądem
Służymy pomocą także w sprawach o ustalenie rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa oraz w kwestiach dotyczących podziału majątku wspólnego współwłaścicieli. Zajmujemy się również kompleksowym prowadzeniem spraw o rozwód i o separację.