Wniosek o upadłość konsumencką to znaczące zobowiązanie. Obecnie osoby prywatne mogą łatwiej i szybciej przeprowadzić proces upadłości, ale niestety wymagania formalne są bardziej wyśrubowane. Formaty wniosku o upadłość konsumencką uległy zmianie i teraz wymagane jest udzielenie więcej informacji.

Pamiętajmy, że choć uzyskanie ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest łatwiejsze, uzyskanie oddłużenia stało się trudniejsze.

Możliwe jest przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką zarówno przez osobę, która jest zainteresowana, jak i przez jej pełnomocnika, takiego jak radca prawny lub adwokat.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Jeśli ktoś chce złożyć wniosek o upadłość konsumencką, musi to zrobić w najbliższym sądzie upadłościowym, który jest właściwy dla jego miejsca zamieszkania. W Polsce jest 45 takich sądów i opłata za wniesienie wniosku wynosi 30 złotych. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie.

Po ogłoszeniu upadłości, przyczyna niewypłacalności jest dokładnie zbadana. Jeśli dłużnik działał celowo, trwoniąc swój majątek i pokrzywdzając wierzycieli, sąd może odmówić mu oddłużenia. Na przykład, jeśli ktoś wie, że nie będzie w stanie spłacić kredytu, ale mimo to go zaciąga i wydaje pieniądze na luksusowe rzeczy, to może zostać uznany za działającego ze złą wolą.

Jak napisać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

 Wniosek powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL dłużnika. Jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL, powinien podać inne informacje, które pozwolą na jego jednoznaczną identyfikację. W wniosku należy wymienić wszystkie miejsca, w których znajduje się majątek dłużnika, wraz z szacunkową wartością i ewentualnymi zabezpieczeniami, takimi jak hipoteka na nieruchomości.

Konieczne jest także opisanie okoliczności, które spowodowały niewypłacalność dłużnika, ponieważ te informacje będą stanowić podstawę do ustalenia wysokości raty i okresu spłaty. W wniosku powinien znaleźć się także spis wierzycieli i wysokość wierzytelności każdego z nich, a także informacje o przychodach i kosztach utrzymania dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu w ostatnich sześciu miesiącach.

W wniosku powinny znaleźć się także informacje o dokonanych przez dłużnika czynnościach prawnych związanych z nieruchomościami, akcjami, udziałami w spółkach, ruchomościami, wierzytelnościami lub innymi prawami o wartości powyżej 10 000 zł. Wszystkie dane należy potwierdzić oświadczeniem o ich prawdziwości.