Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem dla osób, które zmagają się z problemami finansowymi. Polega ona na umożliwieniu im uzyskania nowego początku, a wszystko to dzięki ogłoszeniu bankructwa. W ten sposób, niepowodzenia życiowe, złe decyzje finansowe czy inne nieprzewidziane okoliczności nie będą już utrudniać funkcjonowania w społeczeństwie. Upadłość konsumencka daje szansę na normalne życie i lepsze perspektywy na przyszłość.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego założeniem jest umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w toku postępowania upadłościowego. Zasadniczo można je podzielić na kilka etapów:

  • postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
  • postępowanie upadłościowe właściwe i likwidacja masy upadłości;
  • ustalenie planu spłaty wierzycieli i jego wykonanie;
  • umorzenie zobowiązań upadłego.

Należy też pamiętać, że wybrane aspekty (etapy) upadłości konsumenckiej mogą być pominięte (np. plan spłaty wierzycieli), lecz jest to zależne od stanu faktycznego, w którym znajduje się upadły. Na gruncie nowych regulacji możliwe będzie prowadzenie postępowania na trzy różne sposoby.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

  • osoby fizyczne, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej,
  • byli przedsiębiorcy,
  • rolnicy, którzy nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej,
  • byli członkowie zarządu spółek kapitałowych,
  • osoby, które od co najmniej 3 miesięcy nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Aby ogłosić bankructwo konsumenckie, trzeba wnieść sprawę do sądu. Wniosek musi zawierać informacje o niezdolności do spłaty długów i może być złożony zarówno przez dłużnika, jak i wierzyciela, indywidualnie lub z pomocą pełnomocnika. Sąd musi mieć odpowiednie dowody, takie jak umowy kredytowe i wypowiedzenia, wezwania do zapłaty, pisma komornicze, listę wierzycieli, informację o dochodach lub braku dochodów, raporty finansowe, aby potwierdzić sytuację finansową dłużnika. Informacje o obecnym stanie długów można uzyskać od wierzyciela i poprzez sprawdzenie historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej.

Trzy warianty procedowania sprawy

Pierwszym jest postępowanie na zasadach ogólnych, które dotyczy przedsiębiorców. W przypadku konsumenta możliwe jest prowadzenie tego typu postępowania, jeśli dłużnik posiada znaczne majątki, ma liczne grono wierzycieli lub sytuacja jest bardziej skomplikowana. Upadły może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty lub umorzenie zobowiązań bez planu. Drugim sposobem jest układ na zgromadzeniu wierzycieli, który może być wnioskowany przez dłużnika lub skierowany przez sąd. Będzie on zasadny w oparciu o sytuację finansową dłużnika. Trzecim rozwiązaniem jest uproszczona upadłość konsumencka, która dotyczy osób z niewieloma wierzycielami i bez znacznego majątku. Sąd upadłościowy nie będzie mieć wpływu na przebieg postępowania, a cała odpowiedzialność zostanie powierzona syndykowi, którego działania będą kontrolowane przez skargę.

Kiedy warto rozważyć upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest dostępna dla osób zadłużonych, aby pomóc im wyjść z długów. Wiele osób decyduje się na ten krok, gdy wpadają w spiralę zadłużenia lub nie są w stanie spłacać rachunków za rzeczy takie jak prąd, gaz i czynsz. Stan niewypłacalności oznacza, że dłużnik jest niezdolny do regulowania swoich zobowiązań przez co najmniej trzy miesiące.

Upadłość konsumencka może mieć negatywne konsekwencje. Syndyk może zająć część majątku dłużnika, takiego jak oszczędności, wynagrodzenie, samochód czy mieszkanie. Upadłość konsumencka także wpłynie na sytuację dłużnika w Biurze Informacji Gospodarczej (BIG). Chociaż postanowienie o upadłości nie zmieni niczego, to wierzyciele nadal mogą przekazywać informacje o nierzetelnych dłużnikach do BIG. Sądowe orzeczenie umorzenia długów w toku postępowania upadłościowego uniemożliwia przekazywanie informacji gospodarczych, a wpisy wcześniej umieszczone o umorzonych długach powinny zostać usunięte. Prowadzenie planu spłaty, określonego w postępowaniu upadłościowym, wymaga aktualizacji informacji gospodarczych.

Kancelaria Adwokacka Kamila Łukowicz jest w stanie pomóc ci w sytuacji upadłości konsumenckiej.