DOSTĘPNOŚĆ ADWOKATA PRZEZ CAŁĄ DOBĘ

Tak jak w innych prowadzonych przez nas sprawach, również, a może przede wszystkim w sprawach rodzinnych, jesteśmy dostępni pod numerami telefonów, również poza godzinami urzędowania Kancelarii.

CZYM JEST PRAWO RODZINNE?

Prawo rodzinne jest gałęzią prawa cywilnego, regulującą stosunki małżeńskie, stosunki między rodzicami i dziećmi, kwestie przysposobienia, a także te, które dotyczą obowiązku alimentacyjnego oraz opieki i kurateli. Rozumiemy, że sprawy rodzinne to kwestia bardzo delikatna, dlatego - korzystając z naszych usług - mogą Państwo liczyć na indywidualne podejście do sprawy oraz pełną dyskrecję.

Potrzebujesz skutecznego adwokata?

OBRONA W SPRAWIE KARNEJ

PRAWO RODZINNE - ZAKRES DZIAŁANIA KANCELARII

We wskazanym zakresie, Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe oraz występuje w sądach w charakterze pełnomocnika procesowego.

Kancelaria reprezentuje Klientów w szczególności w sprawach o:

POMOC PRAWNA NA SALI SĄDOWEJ

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową pomoc prawną, tak aby czuli się bezpiecznie i komfortowo, w szczególności na sali sądowej. To adwokat zadaje pytania, zwraca się do Sądu, zgłasza wnioski dowodowe, podejmuje próby obalenia twierdzeń strony przeciwnej.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE PRAWNIKA

Zdajemy sobie sprawę, że w sprawach rodzinnych istotna jest nie tylko biegła znajomość przepisów tej gałęzi prawa, ale również doświadczenie i umiejętność zastosowania odpowiedniego rozwiązania w danej sytuacji.

Każda sprawa jest inna, a schematyczne działania bez wątpienia nie mogą przynieść spodziewanych efektów. Skupiamy się na wszelkich aspektach każdej powierzonej nam sprawy.

Dobry kontakt z adwokatem, dokonanie wspólnie odpowiedniej analizy relacji rodzinnych, uprzednia ocena szans procesowych Klienta, są kluczowymi kwestiami przy skutecznym prowadzeniu spraw rodzinnych.

Tym samym, preferujemy indywidualne podejście do Klienta, dostosowane do jego potrzeb i oczekiwań.

POTRZEBUJESZ POMOCY ADWOKATA?

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy skutecznego adwokata, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo - zwykle odpowiadamy w ciągu 2 godzin.
Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00.

W sytuacjach wymagających pilnej uwagi dostępni jesteśmy poza godzinami pracy kancelarii:

Formularz kontaktowy