Zaprzeczenie ojcostwa
8 stycznia 2019
Dowody w sprawie o rozwód
27 września 2019
Zaprzeczenie ojcostwa
8 stycznia 2019
Dowody w sprawie o rozwód
27 września 2019
Oceń artykuł

Wyrok rozwodowy musi zawierać – poza rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód – kilka obowiązkowych rozstrzygnięć. Mowa jest o orzeczeniach o winie rozkładu pożycia, władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi, alimentach, czy też o kwestii wspólnie zamieszkiwanego lokum. Niekiedy również sąd może orzec o podziale majątku wspólnego stron, co pozwala w jednym postępowaniu kompleksowo załatwić sprawy majątkowe rozwodników.

Prawomocne zakończenie postępowania rozwodowego

Najczęściej spotykaną w praktyce sytuacją jest dokonanie podziału majątku małżonków po prawomocnym zakończeniu postępowania rozwodowego, gdy małżeństwo jest już przeszłością. Wówczas, w trybie postępowania nieprocesowego, tą sprawą zajmuje się sąd cywilny – sąd rejonowy. Podział majątku w trakcie rozwodu jest znacznie rzadziej spotykany, ponieważ wymagany jest w zasadzie pełne porozumienie małżon ków. To przepisy prawa narzucają na sąd rozwodowy – sąd okręgowy znaczne ograniczenia w procedowaniu, których sąd rejonowy nie doznaje.

Podział majątku w razie braku zgody stron

Otóż art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego głosi, że na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. I choć z treści tego przepisu nie wynika wprost, że małżonkowie mają być w pełni ze sobą zgodni, to jednak owa „nadmierna zwłoka w postępowaniu” jest w tym przypadku wartością nadrzędną dla sądu rozwodowego. Nikogo nie trzeba przekonywać, że gdy strony nie są ze sobą zgodne, to z pewnością wniosek o podział majątku sprawę o rozwód kapitalnie wydłuży. Sąd Najwyższy stoi co prawda na stanowisku, że podział majątku przy okazji rozwodu jest możliwy także wtedy, gdy wyjaśnienie spornych między stronami okoliczności, bądź też takich okoliczności, które sąd obowiązany jest ustalić z urzędu, wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w ograniczonym przedmiotowo i czasowo zakresie – a nie jedynie wówczas, gdy leży to poza sporem (tak np. post. SN z 16.6.2016 r., V CZ 25/16, Legalis), ale im więcej czynności do podjęcia przez sąd, tym mniejsze szanse na podział majątku w wyroku rozwodowym.

Pozew o podział majątku

Z wnioskiem o podział majątku w interesującym nas wypadku może wystąpić tylko małżonek. W sprawie o rozwód stronami są jedynie małżonkowie i nawet prokurator nie ma prawa wystąpić z takim pozwem. Wówczas podział majątku rozstrzygany jest w procesie (a nie w postępowaniu nieprocesowym) i jego skuteczność uzależniona jest od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Poza tym, gdy idzie o kwestie merytorycznie, nie zaś proceduralne, sąd okręgowy orzeka w oparciu o te same przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, co sąd rejonowy. Ustala się zatem, co wchodziło w skład tego majątku i jaką miało wartość, jak dokonany ma być podział czy kwestię dopłat bądź spłat. Poza tym sąd rozwodowy musi rozstrzygnąć także zgłoszone żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku czy też na przykład rozsądzić kwestię nakładów z majątku wspólnego na osobisty i na odwrót.

Jest to zatem interesujące rozwiązanie, szczególnie dla małżonków, którzy rozstają się ze sobą w porozumieniu i są w stanie ustalić bez skomplikowanego i długiego postępowania dowodowego warunki wzajemnych rozliczeń. Pamiętajmy jednak o tym, że choć opłata od pozwu o rozwód jest stała i opiewa na 600,00 zł, to jednak  w razie podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od wniosku w takiej sprawie, która wynosi 1000,00 zł, a gdy wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku – 300 zł. 

Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu, wspólnik w spółce komandytowej. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat z powodzeniem doradza firmom, prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego. Pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: tel: 888 603 800