Projekt zmian mających na celu szersze wykorzystanie opaski elektronicznej
22 kwietnia 2014
Projekt zmian mających na celu szersze wykorzystanie opaski elektronicznej
22 kwietnia 2014
Oceń artykuł

W dniu 15 kwietnia 2014 r. skierowano do konsultacji społecznych ministerialny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, zawierający szereg propozycji mających, których celem ma być efektywniejsza walka z pijanymi kierowcami.

Utrudnienia dla pijanych kierowców

Celem projektu jest między innymi wykorzystanie możliwości, coraz powszechniejszych na rynku blokad alkoholowych. Ponadto projekt zakłada zwiększenie dolegliwości związanych m.in. z długością środka karnego – zakazu prowadzenia pojazdów oraz obowiązku zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego. Zaproponowano także nałożenie na osoby, które ubiegają się o ponowne uzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdów, a które utraciły te uprawnienia z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, obowiązku wyposażenia pojazdów (na okres 3 lat) w blokady alkoholowe, uniemożliwiające działanie silnika, w przypadku, gdy kierowca znajduje się w stanie po użyciu alkoholu.

Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu, wspólnik w spółce komandytowej. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat z powodzeniem doradza firmom, prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego. Pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: tel: 888 603 800