Projekt zmian mających na celu szersze wykorzystanie opaski elektronicznej

Efektywna walka z pijanymi kierowcami
4 sierpnia 2013
Ułatwienia w rozpoczęciu działalności gospodarczej
18 sierpnia 2014
Efektywna walka z pijanymi kierowcami
4 sierpnia 2013
Ułatwienia w rozpoczęciu działalności gospodarczej
18 sierpnia 2014
Oceń artykuł

Opaska elektroniczna

Celem ustawy jest stworzenie prawnych podstaw dla jeszcze szerszego wykorzystania w postępowaniu karnym możliwości wynikających z nowych technologii zdalnego monitorowania zachowania człowieka przy użyciu aparatury elektronicznej. W obecnym stanie prawnym aparatura monitorująca wykorzystywana jest jedynie na etapie postępowania wykonawczego, w ramach jednego z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności, tzw. opaski elektronicznej.

Dozór elektroniczny

Jak się często wskazuje, korzyści z posługiwania się w procesie karnym dozoru elektronicznego zachowania osoby poddanej kontroli, posiada trzy główne aspekty:

  • obiektywny charakter uzyskiwanych informacji dotyczących zachowania osoby poddanej kontroli,
  • nieprzerwany dostęp do informacji dotyczących aktualnego zachowania tej osoby,
  • znaczne obniżenie kosztów kontroli zachowania osoby monitorowanej, w stosunku do kontroli sprawowanej w sposób tradycyjny.

Areszt domowy

Ponadto wprowadzenie nowego środka zapobiegawczego – aresztu domowego, powiązanego z elementem kontroli zachowania oskarżonego wykonywanej przy zastosowaniu aparatury monitorującej, umożliwi efektywną realizację celów zapobiegawczych przez środek nie mający charakteru pozbawienia wolności. Tym samym projektowana nowelizacja przeciwdziałać będzie nazbyt częstemu sięganiu przez organy postępowania karnego po środek o charakterze izolacyjnym, jakim jest tymczasowe aresztowanie – kosztowne dla Skarbu Państwa i wywierające istotny wpływ na rozmiary populacji osadzonych w jednostkach penitencjarnych.

Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu, wspólnik w spółce komandytowej. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat z powodzeniem doradza firmom, prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego. Pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: tel: 888 603 800