Projekt zmian mających na celu szersze wykorzystanie opaski elektronicznej
22 kwietnia 2014
Brak wymogu przebywania w Polsce a renta socjalna
5 października 2014
Projekt zmian mających na celu szersze wykorzystanie opaski elektronicznej
22 kwietnia 2014
Brak wymogu przebywania w Polsce a renta socjalna
5 października 2014
Oceń artykuł

Dnia 12 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zmiany w przepisach dotyczą regulacji procedur rejestracyjno-ewidencyjnych związanych z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Wprowadzone zmiany wpłynął przede wszystkim na możliwość szybszego podjęcia działalności gospodarczej przez podmioty podlegające wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców KRS. Podmiotom tym identyfikator podatkowy NIP oraz numer identyfikacyjny Regon (na podstawie danych przekazanych z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS) będzie nadawany automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Umożliwić ma to stworzony system teleinformatyczny.

Wskazane identyfikatory będą również bezpośrednio po ich nadaniu automatycznie zamieszczane w KRS. Nie będzie już konieczne składanie w tym zakresie wniosku i wydawanie przez sąd rejestrowy kolejnego orzeczenia.

Szybka i łatwa rejestracja firmy

Powyższe zmiany sprawią, że już z momentem dokonania wpisu do KRS zgłaszający podmiot będzie mógł rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej. Skróceniu ulegnie więc okres od złożenia wniosku do rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Działanie nowopowstającego podmiotu ograniczy się wyłącznie do obowiązku złożenia wniosku o wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Informacje o podmiocie zawarte w KRS będą stanowić podstawowy pakiet informacji, z których korzystać będą inne instytucje, w szczególności urząd skarbowy, GUS i ZUS. Oznacza to, że urzędy między będą miały możliwość wymiany danych dotyczących przedsiębiorcy.

Źródło: https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6290,szybsze-rozpoczynanie-dzialalnosci-gospodarczej-.html

Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu, wspólnik w spółce komandytowej. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat z powodzeniem doradza firmom, prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego. Pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: tel: 888 603 800