Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
28 kwietnia 2017
Przestępstwa narkotykowe
27 lipca 2017
Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
28 kwietnia 2017
Przestępstwa narkotykowe
27 lipca 2017
Oceń artykuł

Sprawy rozwodowe nalezą niewątpliwie do spraw niezwykle trudnych. Z reguły większych problemów nie ma, gdy małżonkowie rozstają się w zgodzie i potrafią się porozumieć co do dalszego wykonywania władzy rodzicielskiej i sprawowanie opieki nad dziećmi. Zdecydowanie trudniejsza jest sytuacja, w której małżonkowie nie potrafią powstrzymać emocji i racjonalnie ustalić między sobą kwestii związanych z opieką nad dziećmi.

Jak sądy orzekają o władzy rodzicielskiej po rozwodzie?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o wysokości alimentów. Sąd może to uczynić poprzez powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym małżonkom, poprzez powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej tylko jednemu z rodziców przy jednoczesnym ograniczeniu władzy rodzicielskiej drugiego z nich do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Te dwa rozwiązania są najczęstsze. Należy jednak zauważyć, że sąd niekiedy będzie mógł pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub obu rodziców czy też władzę rodzicielską zawiesić.

Najbardziej korzystna sytuacja, zarówno z punktu widzenia prowadzonego postępowania, jak i dobra dziecka, jest taka, kiedy rodzice przedstawiają pisemne porozumienie dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. W takiej sytuacji sąd będzie związany treścią porozumienia, chyba że nie byłoby ono zgodne z dobrem dziecka. Jeżeli brak będzie takiego porozumienia, to wtedy sąd będzie musiał rozstrzygnąć o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie przy jednoczesnym uwzględnieniu prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców.

Zgodny wniosek o opiekę nad dziećmi

W tym miejscu trzeba jednak zauważyć, że w jednej z ostatnich nowelizacji k.r.o. dodano art. 58 § 1b, który ma następującą treść: „na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem”. Oznacza to, że jeżeli małżonkowie złożą zgodny wniosek o to, aby sąd nie orzekał w sprawie władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem, to sąd będzie takim wnioskiem związany.

W praktyce może także zdarzyć się sytuacja, kiedy rodzice dziecka są już po rozwodzie albo formalnie nadal są małżeństwem jednakże żyją oddzielnie. W takim przypadku możliwe jest złożenie do sądu rodzinnego wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Należy jednak pamiętać, że jednocześnie nie może toczyć się sprawa o rozwód i ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Harmonogram opieki nad dzieckiem

Kontakty z dzieckiem mogą być uregulowane w różnoraki sposób i w różnej formie. Sąd rodzinny może m. in. orzec o kontaktach z dzieckiem bez obecności osoby wykonującej wyłączną władzę rodzicielską; odbieraniu dziecka z miejsca zamieszkania, placówki oświatowej, przedszkola, etc.; zabieraniu dziecka poza jego stałe miejsce pobytu; spędzaniu czasu z dzieckiem, komunikowaniu się z dzieckiem za pomocą środków służących porozumiewaniu się na odległość, itp. Kontakty z dzieckiem mogą być też uregulowane w bardziej konkretny sposób, w szczególnie ważne dni, takie jak dzień urodzenia dziecka, święta (Boże Narodzenie, Wielkanoc), wakacje, ferie zimowe, etc. Aby ułatwić sprawowanie opieki nad dzieckiem i kontaktowanie się z nim przez rodziców warto stworzyć tzw. harmonogram spotkań i opieki nad dzieckiem.

Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat Kamila Łukowicz
Adwokat wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu, wspólnik w spółce komandytowej. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat z powodzeniem doradza firmom, prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego. Pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: tel: 888 603 800